Pohled na budovu "Zámečku"

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou
Na Planýrce 168
373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: + 420 387 250 210
číslo účtu: 107-5594170287/0100 Komerční banka

Právní forma

příspěvková organziace

Zřizovatel

Jihočeský kraj


Podporují nás

Cesky Rozhlas
Daruj hračku


Dobrý den,

jsou mezi námi někteří, co měli v životě smůlu. Proto my, Dětský domov Školní jídelna Boršov nad Vltavou existujeme. Jihočeský kraj vydal zřizovací listinu a pověřil nás „…zajišťováním náhradní výchovné péče nezletilým, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do ukončení studia, vše v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání…“

Děkujeme všem, kdo nám v naší práci pomáháte.

Vážení příznivci našeho domova, vážení navštěvovatelé našich webových stránek!

Něco končí a něco začíná.

Končí současná verze webových stránek našeho domova. Po čase je opět nutná změna. Příspěvek o cykloturistickém pobytu byl poslední.

Těšíme se na novou, rozšířenou verzi stránek, která bude nasazena od září.

 

Přeji všem krásné léto a všedobré.

Za všechny děti a kolegyně

Miroslav Kouřil

Celá zpráva

Cykloturistický pobyt, Benešovský mlýn, 05. - 08. 06. 2018

Na cykloturistickém pobytu jsme se měli fajn, ujeli jsme 105 km. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí. Byli jsme tam s dětmi z 1. RS a Domečkovými, panem ředitelem
a vychovatelkami, ...bylo nám tam fajn a užili jsme si to.

 

Celkem 105 km jsme ujeli,

všechny kopce vyjeli,

spoustu historie viděli,

zmrzlinu jsme koupili,

sochy z písku nás zaujaly.

Týnka pomalá byla,

celej pobyt promarnila,

pan ředitel rychlý byl,

až duši z kola vypustil.

Vše proběhlo bez zranění,

děkujem za uvolnění,

ve škole bychom se nudili,

tady jsme si to užili.

 

Děkujeme,

Holky a kluci 2. Rodinné skupiny

 

Já děkuji všem, letošní cykloturistický pobyt byl skvělý.

Miroslav Kouřil

Celá zpráva

GDPR

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Školské zařízení zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li školské zařízení osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

-          zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@ddborsov.cz

-          zasláním dopisu na kontaktní osobu školského zařízení:

Mgr. Miroslav Kouřil

ředitel

Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168

Na Planýrce 168

373 82 Boršov nad Vltavou

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

-          právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

-          právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

-          právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

-          právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

-          právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

-          právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu

(čl. 21)

-          právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

         Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

         gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor

Celá zpráva

Výlet dětí 3. a 4 rodinky do Českého Krumlova

V sobotu 17. 2. 2018 byl naplánován třetí rodinnou skupinou výlet do Českého Krumlova s cílem navštívit výstavu Anděl páně II s interaktivní expozicí pro děti mladšího školního věku. Našim dětem se filmová pohádka líbila a velmi se těšily.

Na tento výlet měly děti možnost jet autem, což bylo příjemnou změnou oproti autobusové či vlakové dopravě. Ve spolupráci s vychovatelkami si samy připravily baťůžky s občerstvením a kapesné. Cesta autem uběhla rychle a děti se cestou seznámily s některými dopravními značkami a provozem na silnici.

V Českém Krumlově na své přání navštívily otevřený kostel. Chovaly se tiše, mohly obejít a prohlédnout si celý interiér a na jejich četné dotazy odpovídaly vychovatelky vevnitř a také poté před kostelem. Dále navštívily obchůdek/výtvarnou galerii, kde jim velmi ochotný prodavač sdělil, kdo obrazy maloval a jakou technikou. Hlavním cílem však byla samotná výstava, kde děti nejvíce bavila část týkající se alchymistické laboratoře s mnichem umístěná v chladném sklepení a také bylinková lékárna v poschodí, kde měly možnost hmatem i čichem vyzkoušet různé bylinky z klášterní zahrady. Vyzkoušely si hmoždíř, utloukly s olejem vybrané bylinky a odnesly si na památku vlastní skleněnou ampulku. Děti v této části expozice pobyly dlouhou dobu a velmi si to užily. V dalších částech výstavy děvčata kreslila na svíčky, či dělala otisky přes šablony. Ani chlapci nepřišli zkrátka a z velkých dřevěných kostek postavili velký dřevěný hrad. Po prohlídce proběhl nácvik placení vlastní hotovostí a každé dítě si samostatně mělo možnost objednat i zaplatit dle vlastního výběru trdelník.

Dá se říci, že se výlet podařil po stránce organizační i zážitkové a očekávání dětí byla naplněna. Velmi ochotný personál galerie předal vychovatelkám letáček s výukovými programy galerie s možností v budoucnu uspořádat pro děti program na přání.

Bc. Markéta Lukešová

Celá zpráva

Cykloturistika kolem Vodňan

Školní rok už je u konce a nás čeká každoroční cykloturistika. Tentokrát nás pozná město Vodňany. V úterý jsme dorazili. Zabydleli jsme se do svých pokojů, naobědvali jsme se a vyrazili na menší projížďku okolo Vodňan, do míst zvaných Lomec.

Druhý den nás čekala největší výzva, zdolali jsme Helfenburg, který leží ve výšce 683 metrů nad mořem. Cestou na oběd jsme narazili na déšť a kroupy, naštěstí jsme měli šikovného vedoucího celého cyklopobytu, tak jsme všichni v celku dorazili na oběd.

Ve čtvrtek jsme dostali opravdu hezkou odměnu. Odměna byla ve formě zážitků, které jsme si skutečně užili. Navštívili jsme aligátoří farmu v Protivíně, ač krokodýli vypadali hrozivě, nikoho z nás nesežrali. Poté jsme vyrazili na velice drahý oběd, kde se pan ředitel plácl přes kapsu. S plným břichem jsme vyrazili na koně. Vyjeli jsme na hodinovou vyjížďku na koních, po ukončení projížďky, a po té co jsme se vzpamatovali, nás čekalo hřebelcování. Zážitků bylo milión ani se nám nechtělo domů. Ubytování bylo také super a jídlo ještě lepší.

Těšíme se zase za rok na nejlepší týden.

 

Barbora Hejnová

Celá zpráva

OUT OF HOME v Praze

            Ve dnech od 19. - 21.5 2017 se zúčastnilo několik dětí z našeho domova v Praze
akce OUT OF HOME, kterou uspořádala společnost „Mimo domov“.

Program byl zaměřen na volbu povolání. Byli jsme se podívat u hasičů, ti nás seznamovali se svojí prací a my jsme se nestačili divit, co všechno musí takový hasič znát a jakou musí mít fyzičku. Něco málo z jejich práce jsme si u nich vyzkoušeli. Dále jsme se byli podívat
v České Televizi. Navštívili jsme zpravodajská studia, zkoušeli si moderovat, práci s kamerou a přitom plnili řadu soutěžních úkolů. Ve Vodafonu jsme se učili umět prodat svoje schopnosti při přijímacím pohovoru při hledání zaměstnání. Vyzkoušeli jsme některé hry ve virtuálním světě. Celou dobu jsme byli v akci, chvílemi pořádně unaveni, přesto jsme to dokázali roztočit na závěrečné diskotéce. Díky za spoustu nových zážitků, kamarádů a vzpomínek. Moc se těšíme na příští setkání.

 

Za všechny zúčastněné

Daniela Kolářová

Celá zpráva

ADRENALIN NA LIPNĚ

Velkou radost nám udělalo pozvání z Dětského domova a Základní školy Horní Planá
na 2. ročník soutěže pro dobrovolníky ADRENALIN NA LIPNĚ. Sestavené pětičlenné družstvo
z 3. RS a ve stejném počtu družstvo ze 4. RS odjelo vlakem na pořádanou akci.

Po milém přivítání jsme obdrželi propozice, startovací čísla, mapu a začali plnit úkoly na prvních stanovištích na kopci nad Horní Planou a Stifterově stezce. Fyzickou zdatnost prověřila Armáda ČR u překážkové dráhy, alchymie-vědecké dovednosti a úkoly s loutkou jsme zvládli na výbornou. Velkou legrací byla jízda na společných lyžích, která vyžadovala koordinaci a souhru pohybů. Nazapomenutelným zážitkem byla jízda na motokárách. Další úkoly na nás čekaly
na kopci Dobrá voda, koloběžky s osvěžením, psí spřežení, lipenský zorbing. Dále střelba
ze vzduchovky a luku pod vedením instruktora. Zde jsme byli nejlepší! Následovala stanoviště
na pláži u Lipna, slepá lanová dráha, padel board zvládnul Petr a Pepa, pádlování na raftu a jízda motorovým člunem při řízení Adriany a Radka.

Závěr patřil vyhodnocení a ocenění vítězů. Naše družstva se umístila na 7. a 11. místě. Startovací čísla byla zároveň čísly soutěžními a přinesla nám štěští.

Den byl opět na výtečnou. Děkujeme.

 

Alena Širůčková, Alena Suchá

Adriana, Michael, Roman, Radek, Petr, Eva, Zlata, Josef, Dominik, Lukáš

 

Celá zpráva

Barvy na nás čekaly všude

Zábavu ve víru barev prožily děti o víkendovém dni na běžecké akci v Českých Budějovicích. Hlavním motivem nebyla měřená rychlost, ale účast vyrazit na trať dlouhou 5 km během či chůzí a nechat se na každém kilometru v pěti barevných zónách zasypat výraznými sypkými barvami. Kromě registrace, obdržení startovacího balíčku s tričkem a číslem probíhala před samotným startem BARVÁM NEUTEČEŠ bohatá zábava u postaveného pódia na Sokolském ostrově. Přehlídka tanečních, hudebních vystoupení, společné naladění, zahřátí protažením a hromadný výhoz duhových barev si účastníci užili. Do cíle doběhly všechny děti, odměnou byla medaile a štěstí při závěrečném slosování o zajímavé ceny.

Kdo běžel, zároveň pomohl a podpořil Linku bezpečí.

 

Alena Širůčková, Alena Suchá, Monika Kostolná

Celá zpráva