Pohled na budovu "Zámečku"

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou
Na Planýrce 168
373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: + 420 387 250 210
číslo účtu: 107-5594170287/0100 Komerční banka

Právní forma

příspěvková organziace

Zřizovatel

Jihočeský kraj


Podporují nás

Cesky Rozhlas
Daruj hračku


Dobrý den,

jsou mezi námi někteří, co měli v životě smůlu. Proto my, Dětský domov Školní jídelna Boršov nad Vltavou existujeme. Jihočeský kraj vydal zřizovací listinu a pověřil nás „…zajišťováním náhradní výchovné péče nezletilým, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně do ukončení studia, vše v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání…“

Děkujeme všem, kdo nám v naší práci pomáháte.

Čertovské dovádění

5. prosince jsme využili dárek od zaměstnanců obchodního centra Billa, kteří nám zakoupili vstupenky do zábavného parku Panda.

Naše děti se zde doslova vyřádily. Všem se to tak moc líbilo, že jsme si slíbili akci zopakovat.

Martina Tondrová

Eva Plášilová

Celá zpráva

Kulturní víkend

Překrásné kulturní zážitky zažily naše děti o víkendu 7. a 8. listopadu.

Sobotní odpoledne jsme prožili s našimi nejmladšími na lední revue „Jen počkej, zajíci“
na zimním stadionu Českých Budějovicích. Pro děti to byl překrásný zážitek. Děti zpívaly, fandily zajícovi, zlobily se na vlka. Cestou domů si vyprávěly zážitky a bylo vidět, že jsou opravdu nadšené a šťastné.

Neděle pro změnu patřila těm nejstarším, se kterými jsme se vypravili do hlavního města Prahy. Naším cílem bylo divadlo Kalich. Viděli jsme krásný muzikál „Atlantida“. Domů jsme se vraceli v pozdních večerních hodinách unaveni cestováním, ale naplněni překrásnými kulturními zážitky. Dětem se představení tak líbilo, že psaly poděkování hercům muzikálu.

Martina Tondrová

Ludmila Soukupová

Eva Plášilová

Celá zpráva

Podzimní rekreace Nové Hutě

V sobotu 24. října jsme odjížděli na rekreaci do Nových Hutí. Přijeli jsme kolem desáté hodiny k hotelu Kodrea, kde jsme byli ubytovaní. Byly nám tam přiděleny pokoje. Do oběda jsme se vybalovali a pomalu ubytovali. Po obědě jsme si upřesnili pravidla, které musíme dodržovat. Po chvilce jsme vyrazili po okolí Nových Hutí. Chvilku jsme šli po silnici, pak jsme zašli do lesa, kde byla studánka, kterou tam kdysi někdo postavil. Pokračovali jsme přes louku. Všude byla krásna příroda. Svítilo nám na cestu sluníčko. Cestou zpátky jsme se zastavili u výběhu s lamami. Když jsme se vrátili na hotel, navečeřeli jsme se a řekli jsme, si co budeme dělat večer. Většina dětí hrála na pokoji nějaké hry, které jsme měli sebou.

Druhý den jsme šli do Borové Lady a byla to dlouhá cesta. Někdo jel druhou cestu autobusem, někdo šel i zpět pěšky. Ten den utekl strašně rychle. Chtěli jsme se podívat na Sovinec, ale byl zavřený. Celou cestu jsme šli po cyklostezce, ale i tak okolí bylo pěkné a cyklisti jezdili jenom občas. Večer, když jsme přišli, tak jsme se navečeřeli a každá rodinka se domluvila se svou vychovatelkou, co bude večer dělat.

Třetí den jsme jeli do města Vimperk. Když jsme tam přijeli, šli jsme se kouknout na zámek, ale byl zavřený. Ale to nám nevadilo, obešli jsme ho a šli jsme Křížovou cestou. Než jsme došli na tu Křižovou cestu, tak jsme šli kolem domů, kde měli na plotě samé staré cedule. Bylo to zajímavé a hlavně jsme viděli staré zachovalé cedule s nápisy z jiné doby, než vyrůstáme. Pak jsme byli v muzeu ve Vimperku na náměstí. Potom velké děti dostaly rozchod, aby si mohly projít město. Po srazu na náměstí jsme všichni společně šli do cukrárny. Potom jsme jeli zpátky na hotel Kodrea a jelikož bylo docela brzo, tak velké děti dostaly ještě vycházku. Večer jsme hráli hry.

Čtvrtý den jsme dopoledne šli do Starých Hutí. Ale cesta nebyla jednoduchá. Museli jsme vyjít do kopce. Ale pak jsme šli z kopce. V té vesničce byli koně, což se nám všem zalíbilo, ale nemohli jsme u nich zůstat. Museli jsme pokračovat, tak jsme se u nich zdrželi jen na chvilku. Pomalu jsme šli na hotel, ale kousek od hotelu bylo dětské hřiště, menší děti tam zůstaly s vychovatelkami. Velké děti dostaly vycházky. Po obědě jsme šli na Churáňovské Chalupy. Všude tam byli nějací sportovci. Ale večer se blížil a tak jsme tam moc dlouho nepobyli. Když jsme byli po večeři, tak jsme dostali za úkol nakreslit nějaký obrázek - a tématikou bylo to, co se nám ze Šumavy nejvíce líbilo.

Pátý den jsme dopoledne byli v okolí Nových Hutí. Rozdělili jsme se a šli dvě a dvě rodinky, ale každá skupina jinam. Jedna skupina se šla podívat do Starých Hutí na koně a druhá skupina hrála hry na louce kousek od hotelu. Po obědě jsme šli do Zadova, byl to kousek od Churáňovských Chalup. Došli jsme tam a pak se vraceli, čas utíkal rychle. Když jsme se vrátili a navečeřeli, tak jsme měli vyhlášení těch obrázků, co jsme kreslili. Byly všechny moc povedené, ale vždy je něco lepší. Ale odměnu jsme dostali všichni.

Šestý den jsme dopoledne dělali každá rodinka činnost, na které jsme se shodli. Buď jsme hráli stolní, nebo míčové hry. Volba byla na rodince. Odpoledne jsme šli na Rozhlednu, která byla u Zadova. Ten kdo se nebál, tak šel až úplně nahoru na rozhlednu. Kdo nechtěl, tak mohl zůstat dole. Cesta zpátky byla rychlá, co nevidět jsme byli na hotelu Kodrea a velké děti dostaly vycházku. Po večeři jsme se pomalu balili a připravovali na cestu do domova.

Sedmý a také poslední den jsme se nasnídali, dobalili zbytek věcí a čekali jsme před hotelem, než přijede autobus. Rozloučili jsme se a vyrazili na cestu do Domova. Poznali jsme zase něco nového a všem se nám to líbilo. Byla tam fajn příroda i počasí.

Markéta Platzerová

Celá zpráva

MASTER CHEF tentokrát na jižní Moravě

Dvakrát bylo finále této soutěže u nás v Boršově nad Vltavou, letos 5. září jsme se zúčastnili kulinářské soutěže „MASTER CHEF“ ve vinařské oblasti Zaječí. Soutěžilo se v grilování burgrů. Celý den proběhl v příjemné atmosféře a pohodě. Po skončení soutěže jsme byli pozváni k prohlídce areálu vinařské firmy Vajbar a seznámili jsme se s výrobou vína a moštu.

Barbora Hejnová

Celá zpráva